Millainen henkisen tien kulkija olet?

 

Tässä muutamia karrikoituja henkisen tien kulkija tyyppejä. Voit lukea alla olevat kuvaukset ja pohtia itseäsi henkisenä ihmisenä? Tunnistatko näitä alla kuvattuja piirteitä itsessäsi liittyen henkiseen kasvuun ja kehittämiseen? Entä millainen todellisuudessa olet?

 

Henkinen poliisi – pilkunviilaaja

kiinnittää huomionsa ennen kaikkea toisten tekemisiin ja heidän virheisiinsä. Hän ennen kaikkea pyrkii löytämään järjestelmän tai ihmisen rakenteellista virheettömyyttä. Ottaa lähtökohdakseen hyväksymänsä järjestelmän normin, vetoaa siihen kategorisesti. Pitäytyy asioita tarkastellessaan muotopiirteissä ja kokee haastavaksi hyväksyä siitä poikkeavia toimintamalleja. Kiinnittää harvoin huomiota kokonaisuuteen tai ihmiseen kokonaisvaltaisesti eikä yleensä kykene suhteuttamaan virheellisyyttä kokonaisuuteen. Puhuu vähän ihmisen ja järjestelmän piirteistä. Keskittyy oikein toimimiseen, virheettömyyteen ja ylipäänsä kokemansa henkisyyden ydinrakenteisiin. Pyrkii absoluuttisiin arvioihin henkisyydestä: hyvä, huono, oikea, väärä jne. On sääntö- ja normikeskeinen, instituutioihin ja kollektiiviseen oikeuteen vetoava.

 

 

Käytännönläheinen – realisti

katsoo henkistä kasvua sen toimivuuden näkökulmasta ja ajattelee usein tarkoitusten pyhittävän keinot. Kiinnittää huomionsa ennen muuta henkisen kasvun kokonaisuuteen pikemminkin kuin tiettyyn muotoseikkaan. Suhteuttaa yksittäisen asian tai ihmisen toiminnan laajempaan kokonaisuuteen eikä tarkastele asioita tai pahatumia pelkästään sääntö- tai normiperusteisesti. Ymmärtää henkisen kasvun merkityksen sen käyttöarvon perusteella: miten hyvin esimerkiksi teoria palvelee käytännönelämässä? Pyrkii toiminnassaan suhteelliseen arviointiin ja henkisen kasvun antamiin motivoiviin vaihtoehtoihin. Sallii herkästi laajemman ymmärtämisen antavia näkökulmia ja arvio henkisyyttä ympäristössään. Hyväksyy eri normien variaatioita ja poikkeaa niistä tapauskohtaisesti.

 

Henkinen romantikko

näkee asiat ja ihmiset kauneusarvojen kautta. Ei tohdi huomauttaa ihmisten tekemistä virheistä, sillä ne ovat jokaisen henkilökohtainen asia. Ajatuksissaan ”Antaa kaikkien kukkien kukkia vaan.” Ajattelee ihmistä ja hänen kokemusmaailmaansa siten, että jokainen toimii itsenäisesti ja oman tulkintansa perusteella. Ei välitä ainakaan herkästi korjata ja huomauttaa muiden asioista, koska jokaisella on oma paikkansa ja merkityksensä tässä maailmankaikkeudessa. Suosii kuvakieltä, runoutta, lyriikkaa ja opetuksia tarinoiden muodossa. Kokee, että kaikki henkisyyteen liittyvä on ihanaa!

 

Ilmaisuvoimainen – toisinajattelija

pitää ”iskevistä” ajatuksista ja haasteista. Ilahtuu nokkeluudesta sekä haluaa maustaa henkisyytensä huumorilla. Tykkää leikitellä sanoilla ja hakea niihin useampia eri merkityksiä, kuten löytämään yhdelle sanalle lukuisia eri merkityksiä. Haluaa löytää uusia sanontatapoja vanhoille ilmauksille. Turhautuu nopeasti liian teoriapohjaiseen opetustapaan ja ”tylsään” ihmiseen. Pitää henkisen kasvun tuomasta viihtyvyydestä suuressa arvossa ja suorastaan koko kasvun mittarina. Sallii eri järjestelmien, näkemysten ja opetusten sekoittumisen eikä pidä niitä itse erillään toisistaan. Esittää herkästi opetuksiin ja aiheisiin liittyviä muutosehdotuksia, jotka vievät henkisyyttä usein ”raflaavampaan” suuntaan. Pitää asiallisuuttaa ”vanhanaikaisena” järjestelmästä riippumatta. Hakee elämäänsä potkua ja kunnon sävyjä.

 

Mikään näistä ei ole toista parempi tai huonompi. Jos tunnistat itsessäsi kaikkia näitä piirteitä, niin olet jo hyvällä pohjalla henkisen tien kulkijana.

Liity Mantra-uutiskirjeen tilaajaksi ja saa lahjaksi Mantra-digilehden näytenumero (arvo 9,90)